Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

WIZP.271.14.2024.ML Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowożenia uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Pomiechówek Gmina Pomiechówek Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-21 2024-05-29 09:00 --
WIZP.271.12.2024.ML Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pomiechówek oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gmina Pomiechówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-05-17 2024-06-24 09:00 --
WIZP.271.13.2024.ML Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Pomiechówek Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gmina Pomiechówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-05-17 2024-06-24 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa