Zakończone postępowania

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

WIZP.271.16.2019 Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze fu Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-11 21:00
WIZP.271.15.2019 Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze f Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-11 15:03
WIZP.271.14.2019 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” Postępowanie PZP Części: 1 2021-03-11 14:54
WIZP.271.7.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-23 14:04
WIZP.271.6.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-01 15:16
WIZP.271.10.2019 Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-21 11:29
WIZP.271.5.2020 Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-13 15:01
WIZP.271.2.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” Postępowanie PZP Części: 1 2020-10-08 08:56
WIZP.271.31.2019 Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Przytorowej i Kolejowej w miejscowości Pomiechówek Postępowanie PZP Części: 1 2020-01-08 14:52
WIZP.271.25.2019 Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek Postępowanie PZP Części: 1 2020-01-07 10:41
WIZP.271.24.2019 Rozbudowa drogi gminnej 240522W (ul. Wczasowa) w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej w miejscowościach Pomiechówek i Czarnowo gm. Pomiechówek Postępowanie PZP Części: 1 2020-01-07 09:37
WIZP.271.36.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-06 14:29
WIZP.271.17.2019 Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-15 08:07
WIZP.271.20.2019 Budowa placu manewrowego i miejsc postojowych do obsługi terenów inwestycyjnych objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach konkursu nr RPMA.03.01.02-IP.01-14-037/16 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-08 11:34
WIZP.271.13.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Pomiechówek w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-08 11:12
WIZP.271.11.2019 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-08 09:20
WIZP.271.30.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin na odcinku od km 0+000 do km 0+210 w systemie zaprojektuj i wybuduj Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-21 08:52
WIZP.271.28.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Modlin w systemie zaprojektuj i wybuduj Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-21 08:36
WIZP.271.12.2019 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo i Goławice Drugie w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-04 14:34
WIZP.271.8.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Postępowanie PZP Części: 1 2019-06-26 15:07

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa