Wyszukiwarka

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

WIZP.271.15.2021.MO Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Gmina Pomiechówek Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-17 2021-10-27 Monika Orzoł
WIZP.271.6.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Pomiechówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2020-12-28 Monika Orzoł
WIZP.271.5.2020 Przebudowa ulicy Mostowej w miejscowości Pomiechówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Gmina Pomiechówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-02 2020-10-27 Monika Orzoł
WIZP.271.36.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Pomiechówek Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-03 2020-01-03 Monika Orzoł

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa